อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายสุรวัชร  ยิ่งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวกัณยากร  วงษ์ศรี

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นางสุธาสินี วงศาโรจน์

หัวหน้าแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

นายพรเทพ  กระโจมทอง

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

นายณัชพล  สมรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายชนินทร์  ชาติ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลับขึ้นด้านบน