หอพักโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

>>> รายละเอียดหอพักโดยรอบสถาบัน <<<

หมายเหตุ

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลหอพักโดยตรงอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

กลับขึ้นด้านบน