ห้องแนะแนว และให้คำปรึกษาตามหลักจิตวิทยา

: เปิดโอกสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องทั่วไป ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การแก้ปัญหาชีวิตของตนเอง หรือวิธีการปรับตัวเข้ากับสังคม เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน