ชั้น 1 อาคาร E ห้อง 117

ผู้ให้บริการ : พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสิรินธร

เวลาให้บริการ : ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.  (เวลาพัก 12.00 – 13.00 น.)

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ : เตียงผู้ป่วย 6 เตียง และยาภายในภายนอก

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-7632621

กลับขึ้นด้านบน