สถาบันฯ มีห้องพยาบาลประจำอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร A ปัจจุบันมี 1 ห้อง สำหรับชายและหญิง มีพยาบาลประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. พยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล มีอุปกรณ์การแพทย์ที่สถาบันฯจัดเตรียมไว้เบื้องต้น

บันทึกผลการเข้ารับบริการห้องพยาบาล

คลิก!

กลับขึ้นด้านบน