8-11 ตุลาคม 2560
ณ สำนักแม่ชีรัตนไพบูลย์
มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


Before

After

 

กยศ.อาสาพัฒนาสังคม
กลับขึ้นด้านบน