พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา14.00-15.30น.
ณ บริเวณใต้อาคาร B

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านพร้อมกันบริเวณพิธี

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าร่วมพิธี พร้อมสมุด บันทึกกิจกรรมเล่มสีน้ำเงิน

ลงทะเบียน 14.00น.ใต้อาคาร B
พร้อมเนื้อเพลงถวายพระพร

ออกแบบโปสเตอร์โดย
นายชานนท์ อัจฉริยวิศิษฏ์
ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมไทย
สโมสรนักศึกษา

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2559
กลับขึ้นด้านบน