ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหดนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ฯ (TNI DAY 2016) “การละเล่นไทย-ญี่ปุ่น” ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.00น. ณ บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โดยมีรูปแบบกิจกรรม
พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสถาบัน ฯ
พิธีสักการะอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน ฯ
พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีเปิดงาน
พิธีเปิดชิงช้าสีขาว
กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆ
กิกรรมการละเล่นเด็กไทย
ณ ลานวัฒนธรรมไทย อาคารD
การแสดงความสามารถของนักศึกษา
ณ เวทีกลางสนามบาสเกตบอล และ ลานวัฒนธรรมไทย อาคารD

ทั้งนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมงานวันสถาปนาสถาบัน ฯ ในวันและเวลา ดังกล่าว

TNI DAY 2016
กลับขึ้นด้านบน