สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับน้อง ภายใต้ชื่องานว่า “น้องใหม่ TNI ใส่ใจ Core values” ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาใหม่

2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และสร้างความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีในการรับน้อง ปราศจากแอลกอฮอล์ บัดนนี้กิจกรรมรับน้องได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู้รั้วน้ำเงินแดง

 

 

 

โครงการรับน้องใหม่ ประจำปี 2559
กลับขึ้นด้านบน