ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจัดปฐมนิเทศ ดังนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.00 – 12.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เวลา 13.00 – 16.00 น.    ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

เวลา 13.00 – 16.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

***** ณ ห้อง C602 อาคาร C สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น *****

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กลับขึ้นด้านบน