ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และ นักศึกษาผู้กู้ ชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม

“โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.”

ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น. ที่ห้อง C601

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.
กลับขึ้นด้านบน