โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระบบการบริหารงานสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอาเซียน

กิจกรรมรับน้อง ภายใต้ชื่องานว่า “น้องใหม่ TNI ใส่ใจ Core values”

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

9th TNI day 2016 Techno-Cultural festival

TNI RUN TOGETHER 2016

กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
กลับขึ้นด้านบน