TNI DAY 2016

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหดนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ฯ (TNI DAY 2016) “การละเล่นไทย-ญี่ปุ่น” ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.00น. ณ บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรูปแบบกิจกรรม พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสถาบัน ฯ พิธีสักการะอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน ฯ พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีเปิดงาน พิธีเปิดชิงช้าสีขาว กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆ กิกรรมการละเล่นเด็กไทย ณ ลานวัฒนธรรมไทย อาคารD การแสดงความสามารถของนักศึกษา ณ เวทีกลางสนามบาสเกตบอล และ ลานวัฒนธรรมไทย อาคารD ทั้งนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจัดปฐมนิเทศ ดังนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เวลา 13.00 – 16.00 น.    ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ***** ณ

การแข่งขันเปตอง และ การแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำหนดจัดกีฬาภายใน สทญ ขึ้น โดยมี การแข่งขันเปตอง และ การแข่งขันแบดมินตัน จะเริ่มการแข่งขันเดือน เมษายน 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 วิธีการสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และหลักฐานการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงขอเชิญชวน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว และ สามารถสอบถามรายละเอียด ระเบียบการแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารAชั้น1 เบอร์โทรภายใน 2621-2624

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.

ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และ นักศึกษาผู้กู้ ชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.” ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น. ที่ห้อง C601

กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระบบการบริหารงานสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอาเซียน กิจกรรมรับน้อง ภายใต้ชื่องานว่า “น้องใหม่ TNI ใส่ใจ Core values” พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 9th TNI day 2016 Techno-Cultural festival TNI RUN TOGETHER 2016

สิทธิประโยชน์ที่นศท.ได้รับ

1. ระหว่างการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการยกเว้นการเรียก – ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและเข้าฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพล 3. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารในกองประจำการหนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ จะรับราชการทหารในกองประจำการเพียง 1 ปี 4. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารในกองประจำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ร้องเข้ารับราชการจะรับราชการทหารในกองประจำการเพียง 6 เดือน 5. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 3 ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ 6. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับยศทหารดังต่อไปนี้          6.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และสำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเมื่อรับราชการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีได้  

กลับขึ้นด้านบน