TNI DAY 2016

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหดนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ฯ (TNI DAY 2016) “การละเล่นไทย-ญี่ปุ่น” ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.00น. ณ บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรูปแบบกิจกรรม พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสถาบัน ฯ พิธีสักการะอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน ฯ พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีเปิดงาน พิธีเปิดชิงช้าสีขาว กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆ กิกรรมการละเล่นเด็กไทย ณ ลานวัฒนธรรมไทย อาคารD การแสดงความสามารถของนักศึกษา ณ เวทีกลางสนามบาสเกตบอล และ ลานวัฒนธรรมไทย อาคารD ทั้งนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กลับขึ้นด้านบน