สร้างบัณฑิตให้มีคุณค่าต่อสังคมตามวัฒนธรรมองค์กร

TNI Core Values

ให้บริการสวัสดิการนักศึกษา มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

มีความสุขทางการศึกษา ลดอุปสรรคระหว่างการศึกษา

ส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกระเบียบ

เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสู่การทำงานในอนาคต

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บริหารงาน

กลับขึ้นด้านบน