เชิญนักศึกษาร่วมเทศกาล “สทญ. อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ ใต้อาคาร B มีการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดตำส้มตำ การประกวดก่อเจดีย์ทราย และ กิจกรรมรดน้ำขอพระผู้อาวุโส

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. บริเวณใต้อาคารB
กลับขึ้นด้านบน